Jak změřit psa?

22.01.2009 08:46

Výška

Výška se u psů měří v kohoutku. Kohoutek je místo, kde se protíná pomyslná spojnice mezi vrchním hřebenem obou lopatek, páteří a svalovým pletencem nad páteří. Toto místo se nedá stanovit přesně na milimetr, proto při měření dochází k diferencím. Roli dále hraje zaúhlení hrudní končetiny, hlavně lopatky, postavení zvířete při měření, technika měření a pomůcky použité k měření. Zanedbatelná není ani povaha psa, potažmo jeho příprava na bonitaci - strachy přikrčené nebo vzpínající se zvíře není možné přesně změřit. Z toho plyne, že naměřené hodnoty by se neměly přeceňovat a bonitační komise by na to měla myslet, když chce kvůli výšce vyřadit jinak kvalitní zvíře. Měla by případně provést ještě další měření, protože rozdíl v měření může být centimetr i více. Faktem ovšem je, že zkušený chovatel nebo posuzovatel má správnou míru svého plemene „v oku". V rámci objektivity však nutno dodat, že centimetr u čivavy je něco jiného než centimetr u vlkodava.

Zpět